Chili

Odlat med ett ekologiskt tänk

Vi slutar aldrig fascineras av de färgglada, vackert formade, nyttiga och fantastiskt goda frukterna. Vårt växthus på ca 50 m² fylls varje år med olika sorters chiliplantor. Naturligtvis har vi ett ekologiskt tänk från jorden som används till fröerna, näringen och skadebekämpningen.
Vi säljer antingen chilin färsk vid säsong eller vidareförädlar den i vårt förädlingskök till bl.a. exklusiva sylter eller salter. I vår Bradleyrök förädlar vi chilin till chipotle. Det betyder just "rökt het peppar" på Aztekernas språk, vilket ger en historisk förankring i México. Chilin har sedan dess erövrat världen och ses i de flesta matkulturer som en naturlig del av daglig matlagning.
Låt även chilin bli din passion!

Hur stark är chilin?

Capsaicin är det fettlösliga ämne som ger upphov till den upplevda hettan i chilin. Scoville är enheten för att mäta denna upplevda hetta. 

Professorn Wilbur Scoville utvecklade 1912 metoden för att mäta halten capsaicin. Han utgick från ett extrakt av chilifrukten som han spädde med sockervatten tills han inte längre kände hettan. Graden av spädning gav värdet i Scoville Heat Units som förkortas SHU. Numera mäter man SHU med moderna analysmetoder som bl.a. vätskekromatografi. SHU är ungefärlig och får ses som en vägledning då värdet kan variera mellan buskar och även mellan frukter på samma buske. 

Sedan har vi faktumet att smaken är individuell och en subjektiv upplevelse. Två individer som smakar på samma chilifrukt upplever sannolikt inte samma hetta.
Du måste smaka själv för att kunna bilda din egen uppfattning!

Kan det vara farligt att äta stark chili? Det är inte omöjligt att det kan vara farligt för vissa individer med allvarliga medicinska tillstånd att i stor mängd vid enstaka tillfälle inta de starkare chilisorterna.
Sunt förnuft måste styra!