Svamp

Att rasta hunden i nästan orörd blandskog och samtidigt leta svamp är en ynnest! 


Mitt intresse för att lära mer om svampar ledde för några år sedan till en högskolekurs i svampkunskap på 7,5p. Ju mer kunskap, ju lättare att se och förstå och fascineras av detta underbara rike av vackra svampar i alla former och färger.

Vi plockar gul kantarell och trattkantarell för försäljning. Färsk vid säsong och torkade varianter övriga året. Vi har en svamptork där vi varsamt torkar svamparna. 

Vi har börjat intressera oss för växtfärgning med olika torkade svampsorter, så möjligen kan det bli aktuellt att sälja framgent.